*** PROFESIONÁLNÍ OHŇOSTROJE, ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ, PYROTECHNIKA ***

ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ TIG 09

TIG 09 je manuální mobilní odpalovací zařízení, určené ke kontrolovanému odpalování až 24 elektrických palníků používaných pro ohňostroje. Zapojení propojovacích okruhů je možné buď přímo z panelu, nebo dálkově z odpalovacího modulu kabelovým propojením o délce 20m.

ZÁKLADNÍ SESTAVA - TECHNICKÉ ÚDAJE

Ovládací panel je pevně uložen v přenosném kufříku, který ho chrání proti vlhku, rázům a otřesům.

Ovládací panel - základní prvky

Tlačítkový spínač (24ks) (1) pro odpalování (podsvícení signalizuje přítomnost zapojených palníků)
Banánkové svorky (2 x 24ks) (2) pro zapojení odpalovacích okruhů přímo z panelu
Otočný přepínač s klíčkem (3) poloha 0 - vypnuto, poloha 1 - zapnuto
poloha 1 - aktivace systému (měření odpalovacích okruhů)
Konektory pro přívod napájení (4) nutno dodržet polaritu a napětí 12V
Digitální měřič času (5) svíticí displej s časovým údajem od "00:00" do "99:59"
Konektor připojení (6) pro připojení kabelu od externího odpalovacího modulu
Odpalovací modul

Banánkové svorky (2 x 24ks) (1) pro připojení vodičů el. palníků
Konektor připojení (2) pro připojení kabelu od panelu
Příslušenství
Propojovací kabel 20m - propojení mezi panelem a modulem
Přenosný kufřík 1ks pro panel, 1ks pro modul

FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU

  1. Přiváděcí kabel od zdroje se připojí na konektor pro přívod napájení.
  2. Otočný přepínač v poloze 0 (vlevo) - systém je vypnut.
  3. Po otočení přepínače vpravo se aktivuje časový displej (údaj "00:00") a pokud jsou zapojeny odpalovací okruhy, rozsvítí se modře odpovídající tlačítkové spínače - zařízení je připraveno k odpalování.
  4. Stiskem tlačítkového spínače se aktivuje odpovídající el. palník. Po návratu spínače do původní polohy přestane automaticky svítit modré podsvícení spínače.
Odpalovací okruh s el. palníkem lze zapojit do banánkové svorky přímo na ovládacím panelu, nebo mimo panel na odpalovacím modulu. Délka propojovacího kabelu k modulu je 20m.

FUNKCE DIGITÁLNÍCH HODIN

Spínací hodiny se automaticky aktivují stiskem tlačítka START nebo prvním stiskem spínacího tlačítka č. 1 pro odpalování. Následně se hodiny ovládají pouze tlačítky START a STOP. Stiskem tlačítka STOP se časový údaj na displeji zastaví, následným stiskem tlačítka START lze čas znovu spustit (bude pokračovat od údaje, na němž byl zastaven). Stisk obou tlačítek vynuluje časový údaj do výchozího stavu ("00:00").

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ TIG 09

Zdroj napětí: Externí ACU 12V
Velikost odpalovacího napětí: 12V
Velikost odpalovacího proudu: Max. 5A
Počet odpalů celkem: 1 až 24, jednotlivě
Max. počet el. palníků v sérii: 4
Počet odpalů při max. sériovém zapojení: 96
Provozní podmínky: - Teplota: -25 až 50°C
- Relativná vlhkost: max. 85%
Propojovací vedení: Dvoulinka Cu 0,5mm
Max. délka propojení (dle odporu smyčky): Max. 10 Ohmů
Způsob odpálení: Manuální (stiskem tlačítkového spínače)
Propojovací kabel k modulu: 30-ti pinový kabel pro minimální teplotu -15°C
Měření přítomnosti zapojení el. palníků: Modré podsvícení tlačítkového spínače pro odpalování
Kontrola odezvy odpálení: Uvolněním stisku daného spínače zhasne modré podsvícení
Měřič času: Manuální ovládání, čas od "00:00" do "99:59"

FOTOGALERIE


SOUBORY KE STAŽENÍ


Prospekt TIG 09
(PDF formát, velikost 2,5MB)

Tato stránka byla vygenerována dne 06.07.2021 v 18:48:54 hodin
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch, Copyright © 2006-2021 TIGER servis s.r.o.
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena!
Web je hostován na serverech společnosti WEDOS


TIGER servis s.r.o. (sídlo firmy)
Přívozská 134/6
702 02 Ostrava, Česká republika
Vlastimil Kocourek (jednatel)
Zděchov 48
756 07 Zděchov (okr. Vsetín), Česká republika
Mobil: 00420 - 603 438 582
E-mail: KOCOUREK@TIGERSERVIS.CZ