*** PROFESIONÁLNÍ OHŇOSTROJE, ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ, PYROTECHNIKA ***

TIG 03 - PROFI PROGRAMOVATELNÉ ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ
(OFICIÁLNĚ SCHVÁLENO PRO OHŇOSTROJNÉ PRÁCE)

Programovatelné odpalovací zařízení TIG 03 je určeno ke kontrolovanému odpalování 1 - 100 ks mžikových elektrických palníků použivaných pro ohňostroje a ohňostrojné práce.

Výhody odpalovacího zařízení TIG 03:

 • jednoduché ovládání pro každého, schéma ovládání přímo na ovládacím panelu
 • nevyžaduje pro provoz další přídavné zařízení např. počítač, exter. zdroj ...
 • počet odpalů 1 - 100 podle počtu zapojených odpalovacích modulů
 • odpálit lze libovolný počet el. palníků - až 100 ks (i najednou) v libovolném čase
  - v sériovém zapojení 4 ks el. palníků na jeden odpal = 400 odpalů!
 • odpalovat lze:
  - programovacím režimem
  - přímou ruční volbou jednotlivých odpalů
  - ruční volbou postupným odpalováním naprogramovaných odpalů
  - nebo synchronizovaně s hudebním doprovodem z CD nosiče
 • minimální počet komponentů, snadná skladovatelnost a přeprava
 • splňuje nároky proti vlhkosti a otřesům
 • záruční a pozáruční servis

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Odpalovací systém je řízen centrálně z ovládacího panelu (A) uloženého v kufříku, který je hermeticky uzavřen a chrání systém proti vlhku, větším rázům a otřesům. Všechny funkce ovládacího panelu jsou ovládány pomocí dvanáctimístné klávesnice a mechanických ovladačů prakticky rozmístěných na panelu. K samotnému odpalování elektrických palníků slouží 1 až 5 ks modulů (B), kde každý modul má 20 přípojných bodů pro odpaly. Na každý bod je možné připojit 4 elektrické palníky zapojené do série, čímž se počet odpalů zvyšuje na 400. Modul je připojen k ovládacímu panelu pomocí kabelu (C). Při zapojení více modulů jsou tyto mezi sebou propojeny sériově stejnými kabely (C) - kabely lze kombinovat. Všechny kabely jsou opatřeny speciálními vidlicemi, kde pouze jeden kabel má lomenou vidlici o 90° pro připojení k ovládacímu panelu. Délku kabelu lze prodloužit pomocí prodlužovací propojky, celková délka všech zapojených kabelů může být maximálně 130m. Poslední modul v sérii musí být zakončen koncovou vidlicí pro uzavření komunikačního okruhu (D).

TIG 03 - ZÁKLADNÍ SESTAVA (JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY)
A - Ovládací panel (1x)

B - Odpalovací moduly (5x)

C - Propojovací kabely 20m (5x)

D - Koncová vidlice (1x)

E - Nabíjecí adaptér 230V (1x)


OVLÁDACÍ PANEL (A)

Odpalovací systém je napájen z interního akumulátoru 12V/8Ah umístěného v kufříku pod ovládacím panelem. Ovládací panel je řízen jedním procesorem. K odpálení se využívá odpalovacího napětí o velikosti 50VDC, kde elektrickým palníkem protéká proud min. 5A po dobu 150ms. Odpalovací zařízení je schopno aktivovat odpálení elektrických palníků v libovolném počtu - až 100 ks (i najednou) v libovolném čase. Přítomnost odpalovacího napětí a jeho aktivace pro odpálení je možná pouze po odjištění klíčkem otočného spínače.

Ovladače a prvky ovládacího panelu

Displej (1) - číslo odpalu
- časovací hodiny (max. 99:59:00)
- číslo adresáře (kódy funkcí)
Klávesnice (2) pro zadání čísla odpalů, časového údaje, čísla adresáře, kopírování a mazání údajů, kódy funkcí
Ukazatel akumulátoru (3) zobrazuje zbývající kapacitu a případné dobíjení akumulátoru
Přepínač režimu funkcí (4) viz. odstavec Funkce ovládacího panelu níže
Hlavní vypínač (5) slouží k zapnutí a vypnutí celého přístroje
Tlačítko Start (6) pro odblokování (aktivuje odpalovací napětí)
Otočný spínač s klíčkem (7) - poloha 0: pouze napětí pro měření obvodů
- poloha 1: přítomnost odpalovacího napětí
Vidlice pro připojení kabelu (8) slouží k propojení ovládacího panelu s následujícím modulem (kabelem "C")
Konektor pro externí zdroj (9) slouží k připojení ext. zdroje - například autobaterie (indikováno kontrolkou)
Konektor pro nabíjecí adaptér (10) k připojení nabíjecího adaptéru "E" (indikováno kontrolkou)
Audio konektor (11) slouží k připojení vnějšího zdroje audiosignálu (pro synchronizované odpalování s hudebním doprovodem)

Funkce ovládacího panelu:

 • Režim "111":
  • měření přítomnosti zapojených palníků
 • Režim "222":
  • programování posloupnosti odpalů v čase od 00:00:00min. do 99:59:50 s minimálním krokem 0,1s
  • počet adresářů: 0 až 3 - možnost ukládání, kopírování a mazání navolených údajů
 • Režim "333":
  • testování průběhu programu s kontrolou odezvy navolených odpalů (při testu se navolená data automaticky uloží do paměti)
 • Režim "444":
  • programové odpalování s využitím časovacích hodin na displeji
  • manuální (postupné) odpalování naprogramovaných odpalů
   (z režimu "444" lze při odpalování přejít do režimu "555" - manuální odpalování)
  • odpalování synchronizované s hudebním doprovodem
 • Režim "555":
  • manuální odpalování jednotlivých odpalů s využitím časovacích hodin na displeji

ODPALOVACÍ MODULY (B)

Systém odpalovacího modulu je umístěn v hermeticky uzavíratelném kufříku. Na panelu modulu je rozmístěno 20 párů reprokonektorů pro připojení vodičů elektrických palníků a na boku kufříku 2ks vidlice pro připojení propojovacích kabelů (C). Každý odpalovací modul je řízen jedním procesorem. Uvnitř modulu jsou umístěny obvody pro měření přítomnosti palníků, obvody pro odpálení palníků a měniče pro vytvoření napětí k odpálení palníků.

SCHÉMA ZAPOJENÍ KOMPLETNÍ SESTAVY TIG 03

TIG 03 - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Kabel pro připojení externího zdroje

Audio kabel (10m)

Audio konektory

Prodlužovací propojka kabelů

Imitátor palníku

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ TIG 03

SPECIFIKACE TIG 03
Zdroj napětí: Interní ACU 12V/8Ah
Záložní zdroj: 12V
Dobíjení interního zdroje: Ze sítě 230V, ze záložního zdroje 12V
Velikost odpalovacího napětí: 50V
Velikost odpalovacího proudu: 5A
Počet odpalů celkem: 1 až 100 (postupně, nebo najednou)
Max. počet el. palníků v sérii: 4
Počet odpalů při max. sériovém zapojení: 400
Délka odpalovacího impulsu: 150ms
Minimální čas mezi odpaly
Minimální čas mezi jednotlivými odpaly: 0,1s - při odpalování z ovládacího panelu, nebo z CD
Provozní podmínky
Teplota: -25 až 50°C
Relativní vlhkost: Max. 85%
Odpalovací modul
Odolnost proti vlhkosti: IP 60
Počet odpalů / 1 modul: 20 (20ks konektorů - provedení s reprokonektory)
Počet modulů: 5ks (provedení s reprokonektory)
Zapojení: Zapojit lze libovolný počet modulů - za sebou (max. však 5ks)
Propojovací kabely: 5ks = 20m
Max. délka propojení: 5ks modulů = 130m (od ovládacího panelu k poslednímu modulu)
Ovládací panel (základní funkce)
Základní funkce: - Kontrola kapacity zdroje
- Displej s časovým údajem od 00:00:00 do 99:59:00
Počet adresářů: Celkem 4 (0, 1, 2 a 3)
Režim 111: Měření přítomnosti zapojených palníků
Režim 222: Programování jednotlivých odpalů v čase od 00:00:00 do 99:59:00
Režim 333: Test průběhu naprogramovaných odpalů včetně uložení do paměti
Režim 444: - Programové odpalování
- Ruční volbou postupným odpalováním navolených odpalů
- Synchronizace odpalování na hudební doprovod CD nosiče
Režim 555: Odpalování přímou ruční volbou

FOTOGALERIE

SOUBORY KE STAŽENÍ


Prospekt TIG 03 (z roku 2008)
(PDF formát, velikost 3,2MB)

Tato stránka byla vygenerována dne 06.07.2021 v 18:48:47 hodin
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch, Copyright © 2006-2021 TIGER servis s.r.o.
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena!
Web je hostován na serverech společnosti WEDOS


TIGER servis s.r.o. (sídlo firmy)
Přívozská 134/6
702 02 Ostrava, Česká republika
Vlastimil Kocourek (jednatel)
Zděchov 48
756 07 Zděchov, Česká republika
Mobil: 00420 - 603 438 582
E-mail: KOCOUREK@TIGERSERVIS.CZ
English version