*** PROFESIONÁLNÍ OHŇOSTROJE, ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ, PYROTECHNIKA ***

TIG 03 - PROFI PROGRAMOVATELNÉ ODPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ
(OFICIÁLNĚ SCHVÁLENO PRO OHŇOSTROJNÉ PRÁCE)

Programovatelné odpalovací zařízení TIG 03 je určeno ke kontrolovanému odpalování 1 - 100 ks mžikových elektrických palníků použivaných pro ohňostroje a ohňostrojné práce.

Výhody odpalovacího zařízení TIG 03:

 • jednoduché ovládání pro každého, schéma ovládání přímo na ovládacím panelu
 • nevyžaduje pro provoz další přídavné zařízení např. počítač, exter. zdroj ...
 • počet odpalů 1 - 100 podle počtu zapojených odpalovacích modulů
 • odpálit lze libovolný počet el. palníků - až 100 ks (i najednou) v libovolném čase
  - v sériovém zapojení 4 ks el. palníků na jeden odpal = 400 odpalů!
 • odpalovat lze:
  - programovacím režimem
  - přímou ruční volbou jednotlivých odpalů
  - ruční volbou postupným odpalováním naprogramovaných odpalů
  - nebo synchronizovaně s hudebním doprovodem z CD nosiče
 • minimální počet komponentů, snadná skladovatelnost a přeprava
 • splňuje nároky proti vlhkosti a otřesům
 • záruční a pozáruční servis

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Odpalovací systém je řízen centrálně z ovládacího panelu (A) uloženého v kufříku, který je hermeticky uzavřen a chrání systém proti vlhku, větším rázům a otřesům. Všechny funkce ovládacího panelu jsou ovládány pomocí dvanáctimístné klávesnice a mechanických ovladačů prakticky rozmístěných na panelu. K samotnému odpalování elektrických palníků slouží 1 až 5 ks modulů (B), kde každý modul má 20 přípojných bodů pro odpaly. Na každý bod je možné připojit 4 elektrické palníky zapojené do série, čímž se počet odpalů zvyšuje na 400. Modul je připojen k ovládacímu panelu pomocí kabelu (C). Při zapojení více modulů jsou tyto mezi sebou propojeny sériově stejnými kabely (C) - kabely lze kombinovat. Všechny kabely jsou opatřeny speciálními vidlicemi, kde pouze jeden kabel má lomenou vidlici o 90° pro připojení k ovládacímu panelu. Délku kabelu lze prodloužit pomocí prodlužovací propojky, celková délka všech zapojených kabelů může být maximálně 130m. Poslední modul v sérii musí být zakončen koncovou vidlicí pro uzavření komunikačního okruhu (D).

TIG 03 - ZÁKLADNÍ SESTAVA (JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY)
A - Ovládací panel (1x)

B - Odpalovací moduly (5x)

C - Propojovací kabely 20m (5x)

D - Koncová vidlice (1x)

E - Nabíjecí adaptér 230V (1x)


OVLÁDACÍ PANEL (A)

Odpalovací systém je napájen z interního akumulátoru 12V/8Ah umístěného v kufříku pod ovládacím panelem. Ovládací panel je řízen jedním procesorem. K odpálení se využívá odpalovacího napětí o velikosti 50VDC, kde elektrickým palníkem protéká proud min. 5A po dobu 150ms. Odpalovací zařízení je schopno aktivovat odpálení elektrických palníků v libovolném počtu - až 100 ks (i najednou) v libovolném čase. Přítomnost odpalovacího napětí a jeho aktivace pro odpálení je možná pouze po odjištění klíčkem otočného spínače.

Ovladače a prvky ovládacího panelu

Displej (1) - číslo odpalu
- časovací hodiny (max. 99:59:00)
- číslo adresáře (kódy funkcí)
Klávesnice (2) pro zadání čísla odpalů, časového údaje, čísla adresáře, kopírování a mazání údajů, kódy funkcí
Ukazatel akumulátoru (3) zobrazuje zbývající kapacitu a případné dobíjení akumulátoru
Přepínač režimu funkcí (4) viz. odstavec Funkce ovládacího panelu níže
Hlavní vypínač (5) slouží k zapnutí a vypnutí celého přístroje
Tlačítko Start (6) pro odblokování (aktivuje odpalovací napětí)
Otočný spínač s klíčkem (7) - poloha 0: pouze napětí pro měření obvodů
- poloha 1: přítomnost odpalovacího napětí
Vidlice pro připojení kabelu (8) slouží k propojení ovládacího panelu s následujícím modulem (kabelem "C")
Konektor pro externí zdroj (9) slouží k připojení ext. zdroje - například autobaterie (indikováno kontrolkou)
Konektor pro nabíjecí adaptér (10) k připojení nabíjecího adaptéru "E" (indikováno kontrolkou)
Audio konektor (11) slouží k připojení vnějšího zdroje audiosignálu (pro synchronizované odpalování s hudebním doprovodem)

Funkce ovládacího panelu:

 • Režim "111":
  • měření přítomnosti zapojených palníků
 • Režim "222":
  • programování posloupnosti odpalů v čase od 00:00:00min. do 99:59:50 s minimálním krokem 0,1s
  • počet adresářů: 0 až 3 - možnost ukládání, kopírování a mazání navolených údajů
 • Režim "333":
  • testování průběhu programu s kontrolou odezvy navolených odpalů (při testu se navolená data automaticky uloží do paměti)
 • Režim "444":
  • programové odpalování s využitím časovacích hodin na displeji
  • manuální (postupné) odpalování naprogramovaných odpalů
   (z režimu "444" lze při odpalování přejít do režimu "555" - manuální odpalování)
  • odpalování synchronizované s hudebním doprovodem
 • Režim "555":
  • manuální odpalování jednotlivých odpalů s využitím časovacích hodin na displeji

ODPALOVACÍ MODULY (B)

Systém odpalovacího modulu je umístěn v hermeticky uzavíratelném kufříku. Na panelu modulu je rozmístěno 20 párů reprokonektorů pro připojení vodičů elektrických palníků a na boku kufříku 2ks vidlice pro připojení propojovacích kabelů (C). Každý odpalovací modul je řízen jedním procesorem. Uvnitř modulu jsou umístěny obvody pro měření přítomnosti palníků, obvody pro odpálení palníků a měniče pro vytvoření napětí k odpálení palníků.

SCHÉMA ZAPOJENÍ KOMPLETNÍ SESTAVY TIG 03

TIG 03 - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Kabel pro připojení externího zdroje

Audio kabel (10m)

Audio konektory

Prodlužovací propojka kabelů

Imitátor palníku

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ TIG 03

SPECIFIKACE TIG 03
Zdroj napětí: Interní ACU 12V/8Ah
Záložní zdroj: 12V
Dobíjení interního zdroje: Ze sítě 230V, ze záložního zdroje 12V
Velikost odpalovacího napětí: 50V
Velikost odpalovacího proudu: 5A
Počet odpalů celkem: 1 až 100 (postupně, nebo najednou)
Max. počet el. palníků v sérii: 4
Počet odpalů při max. sériovém zapojení: 400
Délka odpalovacího impulsu: 150ms
Minimální čas mezi odpaly
Minimální čas mezi jednotlivými odpaly: 0,1s - při odpalování z ovládacího panelu, nebo z CD
Provozní podmínky
Teplota: -25 až 50°C
Relativní vlhkost: Max. 85%
Odpalovací modul
Odolnost proti vlhkosti: IP 60
Počet odpalů / 1 modul: 20 (20ks konektorů - provedení s reprokonektory)
Počet modulů: 5ks (provedení s reprokonektory)
Zapojení: Zapojit lze libovolný počet modulů - za sebou (max. však 5ks)
Propojovací kabely: 5ks = 20m
Max. délka propojení: 5ks modulů = 130m (od ovládacího panelu k poslednímu modulu)
Ovládací panel (základní funkce)
Základní funkce: - Kontrola kapacity zdroje
- Displej s časovým údajem od 00:00:00 do 99:59:00
Počet adresářů: Celkem 4 (0, 1, 2 a 3)
Režim 111: Měření přítomnosti zapojených palníků
Režim 222: Programování jednotlivých odpalů v čase od 00:00:00 do 99:59:00
Režim 333: Test průběhu naprogramovaných odpalů včetně uložení do paměti
Režim 444: - Programové odpalování
- Ruční volbou postupným odpalováním navolených odpalů
- Synchronizace odpalování na hudební doprovod CD nosiče
Režim 555: Odpalování přímou ruční volbou

FOTOGALERIE

SOUBORY KE STAŽENÍ


Prospekt TIG 03 (z roku 2008)
(PDF formát, velikost 3,2MB)

Tato stránka byla vygenerována dne 19.2.2016 v 18:38:51 hodin
Stránky vytvořil a spravuje Vladimír Plch, Copyright © 2006-2016 TIGER servis s.r.o.
Design založen na CSS šabloně od firmy Long2 Consulting - veškerá práva vyhrazena!
Web je hostován na serverech společnosti WEDOS


TIGER servis s.r.o. (sídlo firmy)
Milíčova 16
702 02 Ostrava, Česká republika
Vlastimil Kocourek (jednatel)
Podlesí 809
768 11 Chropyně, Česká republika
Mobil: 00420 - 603 438 582
E-mail: KOCOUREK@TIGERSERVIS.CZ
English version